HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CAO VNCOOP

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CAO VNCOOP

HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHỆ CAO VNCOOP

bí đỏ
1.250.000 đ
50.000 đ
Yên Bái
ca cao
165.000 đ
160.000 đ
Hà Nội
konjac viet nam
165.000 đ
160.000 đ
Hà Nội
phan bon qua bang
165.000 đ
160.000 đ
Hà Nội
thuốc thú y
1.250.000 đ
Yên Bái
gsdgs
1.250 đ
Yên Bái
thuốc trừ cỏ
5.000 đ
Yên Bái
thuốc trừ sâu
120.000 đ
Yên Bái
khoai lang
500 đ
50.000 đ
- 99%
Yên Bái
mướp hương
500 đ
Yên Bái
cafe ban me
165.000 đ
160.000 đ
Hà Nội
Bưởi da xanh
75.000 đ
Hà Nội
Dưa lưới TL 3
65.000 đ
50.000 đ
Hà Nội
Rêu sâu chi le
1.250.000 đ
Hà Nội
vỏ thông
500.000 đ
Hà Nội
rocket